LifeMe vzw

LifeMe vzw is een pluralistische vereniging die openstaat voor alle personen, ongeacht hun levensbeschouwelijke voorkeur, culturele of sociale achtergrond of gender. Naast wetenschappers en zorgverleners zijn ook patiënten actieve partners.  LifeMe werkt volgens de principes van evidence based medicine en best practice. 

Doelstellingen van LifeMe vzw:

-      Het verder ontwikkelen van (gepersonaliseerde) leefstijlprogramma’s gericht op het bevorderen en/of herstellen van gezondheid en welbevinden. Dit kan gericht zijn op de algemene populatie, op specifieke (kwetsbare) groepen of op personen met specifieke aandoeningen.

-      Het promoten en uitvoeren van onderzoek naar de werkzaamheid en effecten van  leefstijlprogramma’s. 

-      Promotie  van leefstijl als geneesmiddel naar alle betrokken instanties: het brede publiek, zorgverleners, de overheid, instellingen en organisaties.

-      Het aanbieden van leefstijlprogramma’s op maat van specifieke groepen zoals 

o  personen in goede gezondheid (ter preventie), 

o  personen met aandoeningen zoals kanker, hart- en vaatziekten, MS, diabetes en andere (chronische) aandoeningen

o  risicogroepen zoals ouderen, personen in kansarmoede, enz

-      Het organiseren van trainingen voor personen die leefstijlprogramma’s willen implementeren in de gezondheidszorg en/of organisaties en instellingen zoals WZC’s, scholen, enz.