BOZAR

Musique au BOZAR avec la Fondation Universitaire - Inscription - N'oubliez pas de cliquer "Soumettre" en bas de la page.
Muziek in BOZAR met de Universitaire Stichting - Inschrijving - Vergeet niet "Indienen" te klikken onderaan de bladzijde.

Duid hieronder aan hoeveel personen u inschrijft voor het abonnement of voor de concerten.
Indiquez ci-dessous le nombre de personnes que vous inscrivez pour l'abonnement ou pour les concerts.

Concerts/concerten abonnement (tickets séparés - afzonderlijke ticketten)

Concerten buiten abonnement / concerts hors abonnement

{abon}*476.50+{conc_2}*43.50+{conc_3a}*54.50+{conc_3}*54.50+{conc_4}*38.50+{conc_5}*38.50+{conc_6}*38.50+{conc_7}*22.50+{conc_8}*43.50+{conc_9}*43.50+{conc_10}*43.50+{conc_11}*38.50+{conc_12}*30.50+{conc_13a}*102.50+{conc_14}*104+{conc_15}*45+{conc_16}*32+{conc_17}*35
De persoonlijke gegevens in dit formulier zullen enkel gebruikt worden voor communicatie in verband met activiteiten van de Universitaire Stichting. U kunt vragen de gegevens te verwijderen door een mail te zenden aan fu.us@universityfoundation.be. Les données personnelles sur le formulaire ne seront utilisées que pour la communication concernant les activités de la Fondation Universitaire. Vous pouvez demander d'écarter vos données par un courriel à fu.us@universityfoundation.be.