Causerie "Het Lam Gods"

Vergeet niet op "Indienen" onderaan te klikken.

Duid hierboven aan hoeveel personen u inschrijft (uzelf inbegrepen).
Vul hierboven aanspreektitel, voornaam en naam in van de andere personen die u inschrijft (voor het opmaken van de badges voor de deelnemers).
{leden}+{niet_leden}
Indien hier 0 € aangegeven wordt, dan hebt u het aantal deelnemers (leden en/of niet-leden) niet ingevuld.
De persoonlijke gegevens in dit formulier zullen enkel gebruikt worden voor communicatie in verband met activiteiten van de Universitaire Stichting. U kunt vragen de gegevens te verwijderen door een mail te zenden aan fu.us@universityfoundation.be.