Koningin Elisabeth-wedstrijd 2020 voor piano

Inschrijving voor de concerten van
de Koningin Elisabeth-wedstrijd 2020 voor piano

Geïnteresseerde leden worden verzocht onderstaand formulier in te vullen, op "Indienen" onderaan te drukken en de verschuldigde som over te schrijven vóór 24 januari 2020 op rekeningnummer BIC GEBABEBB /  IBAN BE21 2100 7148 4103 van de Club van de Universitaire Stichting.

Duid hieronder aan hoeveel personen u inschrijft voor de verschillende abonnementen of concerten.

{abon1}*765+{abon2}*620+{comb1}*580+{comb2}*450+{fin1}*440+{fin2}*345+{laur1}*102+{laur2}*78+{slot1}*110+{slot2}*84+{rec1}*30+{rec2}*30
De persoonlijke gegevens in dit formulier zullen enkel gebruikt worden voor communicatie in verband met activiteiten van de Universitaire Stichting. U kunt vragen de gegevens te verwijderen door een mail te zenden aan fu.us@universityfoundation.be.