logo Dienst voor de universitaire statistiek logo
2008-2009
Startpagina
Algemene Toelichting
Instellingen in aanmerking genomen
Studiedomeinen
Afkortingen en richtlijnen
Statistieken van het universitair onderwijs in België: overzicht

Tabellen per gemeenschap, universitaire instelling, studiegroep, -domein en - categorie

Inschrijvingen (hoofd- en bijkomende inschrijvingen)

• globaal overzicht
• overzicht per cyclus

Hoofdinschrijvingen

• globaal overzicht

• overzicht per cyclus