Stadsarchief Antwerpen: papieren en digitaal geheugen

Datum: 
donderdag, 23 november, 2023 - 17:00
Plaats: 
Universitaire Stichting
Afspraak: 
donderdag 23 november 2023 om 17 u

(uitgesteld: nieuwe datum binnenkort gecommuniceerd)
In de reeks over de geschiedenis van de steden komt op donderdag 23 november 2023 om 17 uur mevrouw Inge Schoups spreken over Antwerpen: Een archief moet een (zo) betrouwbaar (mogelijk) geheugen en bewaarplaats voor historische bronnen zijn. Hoe organiseer je dat? De casus van het stadsarchief Antwerpen/FelixArchief.  Moderator : prof. Marc Boone (UGent)

De causerie gaat door in het Nederlands; vragen worden in het N en F gesteld.

Na de lezing wordt u uitgenodigd voor een hapje en een drankje.

Inschrijven tot 20 november. Deelname: 20€ voor leden en partner, 30€ voor niet-leden.

Inschrijvingsformulier.

(foto Marion Kahane)

KORTE INHOUD

Archieven moeten het mogelijk maken het verre of nabije verleden -zo goed mogelijk- te reconstrueren. Daarvoor zijn in het verleden grote en belangrijke historische bronnen overgemaakt aan en bewaard door het stadsarchief of andere archiefdiensten.

Deze vraag stelt zich ook en vooral ten aanzien van de nieuwe, hedendaagse archieven die vandaag ontstaan en zich aandienen om al dan niet, bewaard en gearchiveerd te worden. Archivarissen zetten zich in om ten aanzien van de belanghebbende burger en van de onderzoeker de grootst mogelijke zekerheid te geven dat hun vraag zal kunnen worden beantwoord. Dit geldt zowel voor de traditionele (papieren, analoge) archieven als ten aanzien van een digitale informatie.

Kunnen en moeten we digitaal bewaren? Kunnen we een omgeving creëren zodat relevante informatie niet verloren gaat?

Archieven streven naar een zo grote mogelijke toegankelijkheid en openbaarheid maar hoe kan je dit realiseren rekening houdend met bescherming van auteursrechten en persoonlijke levenssfeer (GDPR).

Het stadsarchief Antwerpen is niet alleen de bewaarplaats van een belangrijk historisch archief (met door UNESCO als world heritage erkende archieven); het is houder van het eerste Belgische digitaal depot dat doorheen de jaren zijn robuustheid heeft bewezen.

 

De voordrachtgever

Inge Schoups

Master (licentiaat) Geschiedenis aan de UGent en MaNaMa Publiek Management aan de UA.

Stadsarchivaris van Antwerpen van 1994 tot 2021, voordien Attaché bij het Algemeen Rijksarchief (1983-1994) en onderzoeker aan de UGent (1979-1982). Initiatiefnemer voor eDAVID, expertisecentrum inzake Digitale Archivering

Inschrijven en betalen vóór: 
20 november