Erik CLAES 2002

2002

 Erik CLAES (KULeuven)  

Legaliteit en rechtsvinding in het strafrecht. Een grondslagentheoreische benadering.