Bozar 30/10/2020 Mozart Requiem

N'oubliez pas de cliquer "Soumettre" en bas de la page
Vergeet niet op "Indienen" te klikken onderaan de bladzijde.

Duid hierboven aan hoeveel personen u inschrijft - Indiquez ci-dessus le nombre de personnes que vous inscrivez

De persoonlijke gegevens in dit formulier zullen enkel gebruikt worden voor communicatie in verband met activiteiten van de Universitaire Stichting. U kunt vragen de gegevens te verwijderen door een mail te zenden aan fu.us@universityfoundation.be. Les données personnelles sur le formulaire ne seront utilisées que pour la communication concernant les activités de la Fondation Universitaire. Vous pouvez demander d'écarter vos données par un courriel à fu.us@universityfoundation.be.