Wetenschappelijke activiteiten

  • Het volledige programma van onze activiteiten online
  • Biermans-Lapôtre, een internationale residentie
  • All you have to know about our ethical forums

Sinds haar oprichting heeft de Universitaire Stchting ondersteuning verleend aan het wetenschappelijk onderzoek. De manier waarop deze steun wordt gerealiseerd, heeft zich in de loop der jaren aangepast, omdat de Universitaire Stichting complementair tracht te zijn met andere actoren: de overheid, het FWO, ...

Thans is de Universitaire Stichting o.m. actief op volgende domeinen:

  • het verlenen van financiële steun voor de publicatie van wetenschappelijke boeken, artikelen en tijdschriften,
  • het organiseren van wetenschappelijke colloquia, zoals het Ethisch Forum en ReBel,
  • het ter beschikking stellen van faciliteiten voor wetenschappelijke en academische activiteiten georganiseerd door externe instellingen,
  • Fonds Herpels: financiële steun aan de universiteiten om activiteiten te organiseren voor het stimuleren van de toegang tot de universiteiten voor jongeren uit minder begoede milieus,
  • andminstratieve behandeling van de aanvraagdossiers voor de Stichting Biermans-Lapôtre voor studie- of onderzoeksverblijf in de Cité Universitaire te Parijs.

In het volgend Ethisch Forum van de Universitaire Stichting wordt een gedachtenwisseling gehouden over de mogelijkheden en bedreigingen van AI en in het bijzonder ChatGPT voor universitair onderwijs en onderzoek, met als titel

ChatGPT and Co in higher education: to be cheered or feared ? 

Het Ethisch Forum 2023 gaat door op donderdag 7 december 2023 van 14 tot 18 u. in de Universitaire Stichting.
Voor meer informatie wordt verwezen naar de website van het Ethisch Forum.Read more

Sedert 1962 wordt een Fernand Collin-prijs voor Recht uitgereikt voor wetenschappelijke werken uitgevoerd in Vlaamse universiteiten, eerst tienjaarlijks, en later, vanaf 1982, tweejaarlijks, als huldebetoon aan Fernand Collin (1897-1990), voorzitter van de Kredietbank van 1938 tot 1973 en tevens hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven. De administratieve organisatie voor de indiening van de kandidaturen en voor de werkzaamheden van de jury wordt opgenomen door de Universitaire Stichting.
Kandidaturen voor de "Fernand Collin Prijs voor Recht” 2024 (Nederlandstalige werken) worden ingewacht voor 15 januari 2024. Alle informatie, de aankondigingsposten en het reglement zijn beschikbaar op de website via deze link.Read more

Op 23 en 24 november 2023 organiseren War Heritage Institute en Belspo een conferentie onder de noemer "FAKE, False and Real in Museums, Culture and Society.". Deze conferentie wordt gesteund door de Universitaire Stichting. Het congres toont en documenteert de impact van FAKES in erfgoed en samenleving aan de hand van voorbeelden op het gebied van cultureel, historisch en artistiek erfgoed bewaard in musea en culturele instellingen.  De conferentie heeft Engels als voertaal en bestaat uit een combinatie van lezingen, case studies en begeleide bezoeken. De aangehaalde voorbeelden komen uit diverse vakgebieden. 

Voor meer informatie klik "Read more".

 Read more

,

Twee boeken waarvan de publicatie gesubsidieerd werd door de Universitaire Stichting, werden bekroond.
Het betreft het boek « À la recherche de l’écologie temporelle. Vivre des temps libérés dans les collectifs néo-paysans autogérés : une analyse anthropologique » (auteur Madeleine Sallustio) en het boek « Le jardin anglais. Evolution du goût et passion botanique » (auteur Nathalie de Harlez).
De Universitaire Sichting is fier daartoe te hebben bijgedragen.
Voor meer informatie klik " Read more " .Read more

De tweejaarlijkse prijs Fernand Collin voor Recht 2022 wordt toegekend aan Dr. Janek Tomasz NOWAK voor zijn werk "Ambtshalve toepassing van EU-recht door de Belgische burgerlijke rechter", het proefschrift waarmee de heer NOWAK in 2021 aan de KU Leuven promoveerde tot doctor in de rechten. Prof. dr. Piet Van Nuffel was promotor en prof. dr. Benoît Allemeersch co-promotor van dit proefschrift.

De prijs werd plechtig uitgereikt door Prof. Marnix VANDAMME, juryvoorzitter, op maandag 5 december 2022 in de Universitaire Stichting.

Bij deze gelegenheid werd ook de nieuwe tweejaarlijkse Collin Prijs voor Engelstalige werken aangekondigd.Read more

 

Om het publiceren van wetenschappelijke artikelen in internationale tijdschrfiten, waarvan de voertaal meestal het Engels is, te stimuleren, en ook de publicatie van van wetenschappelijke werken in een internationle taal te bevorderen, kan de Commissie Publicaties en Subsidies van de Universitaire Stichting een toelage toekennen voor het (gedeeltelijk) dekken van de kosten voor het taalkundig nazicht en vertaling van de manuscripten. Voor de indiening van aanvragen en het overeenstemmende reglement verwijzen we naar het online indiensysteem.Read more

De Universitaire Stichting verleent subsidies om bij te dragen in de kosten voor het uitgeven van wetenschappelijke werken: boeken, tijdschriften, artikelen, die het wetenschappelijk onderzoek in ons land in de kijker zetten.
De l
ijst van de gesubsidieerde publicaties staat online. Voor de recent gesubsidieerde werken (boeken, artikelen, tijdschriftenvindt u alle bibliografische informatie  Ook een lijst van vroeger gesubsidieerde werken is beschikbaar.Read more