Art-Nouveau en Art-Deco

Om in te schrijven onderstaand formulier invullen, op "Indienen" onderaan drukken (indien nodig blad omhoog scrollen) en de verschuldigde som overschrijven op rekeningnummer BIC GEBABEBB/IBAN BE21 2100 7148 4103 van de Club van de Universitaire Stichting.

Duid hierboven aan hoeveel personen u inschrijft (uzelf inbegrepen).
Vul hierboven aanspreektitel, voornaam en naam in van de andere personen die u inschrijft (voor het opmaken van de badges voor de deelnemers).
Duid hierboven aan hoeveel personen deelnemen aan het bezoek.
Indien hier 0 € aangegeven wordt, dan hebt u het aantal deelnemers (leden en/of niet-leden) niet ingevuld.
Vermeld hier eventuele bijkomende bemerkingen