BOZAR 2023-2024

Musique au BOZAR avec la Fondation Universitaire - Inscription - N'oubliez pas de cliquer "Soumettre - Indienen" en bas de la page.
Muziek in BOZAR met de Universitaire Stichting - Inschrijving - Vergeet niet "Soumettre - Indienen" te klikken onderaan de bladzijde.

Payer au Club de la Fondation Universitaire au numéro BE21 2100 7148 4103 BNP PARIBAS FORTIS. Seul le paiement vaut comme inscription.
Betalen aan de Club van de Universitaire Stichting op rekeningnummer BE21 2100 7148 4103 BNP PARIBAS-FORTIS. Enkel de betaling geldt als inschrijving.

Duid hieronder aan hoeveel personen u inschrijft voor het abonnement of voor de concerten.
Indiquez ci-dessous le nombre de personnes que vous inscrivez pour l'abonnement ou pour les concerts.

Concerts/concerten (tickets séparés - afzonderlijke ticketten)

De persoonlijke gegevens in dit formulier zullen enkel gebruikt worden voor communicatie in verband met activiteiten van de Universitaire Stichting. U kunt vragen de gegevens te verwijderen door een mail te zenden aan fu.us@universityfoundation.be. Les données personnelles sur le formulaire ne seront utilisées que pour la communication concernant les activités de la Fondation Universitaire. Vous pouvez demander d'écarter vos données par un courriel à fu.us@universityfoundation.be.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
1 + 3 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.