Debate/débat/debat 24/04/2024 18 h/u

N'oubliez pas de cliquer "Soumettre" en bas de la page
Vergeet niet op "Indienen" te klikken onderaan de bladzijde.

Do not forget to click "Submit" at the bottom of the page.

Duid hierboven aan hoeveel personen u inschrijft - Indiquez ci-dessus le nombre de personnes que vous inscrivez - Indicate the number of persons you are registering

Ci-dessus vous pouvez indiquer le titre, prénom et nom des autres personnes que vous inscrivez (pour les badges éventuels). Vul hierboven aanspreektitel, voornaam en naam in van de andere personen die u inschrijft (voor het eventueel opmaken van de badges voor de deelnemers). Above you can mention the title, first name, and name of the orther persons you are registering (for the badges)
De persoonlijke gegevens in dit formulier zullen enkel gebruikt worden voor communicatie in verband met activiteiten van de Universitaire Stichting. U kunt vragen de gegevens te verwijderen door een mail te zenden aan fu.us@universityfoundation.be. Les données personnelles sur le formulaire ne seront utilisées que pour la communication concernant les activités de la Fondation Universitaire. Vous pouvez demander d'écarter vos données par un courriel à fu.us@universityfoundation.be. The personal data given in this form will only be used for communication concerning activities of the University Foundation. You can ask to delete the data by sending a mail to fu.us@universityfoundation.be.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
13 + 1 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.