PLantentuin Meise - Jardin Botanique

N'oubliez pas de cliquer "Soumettre" en bas de la page.
Vergeet niet op "Indienen" te klikken onderaan de bladzijde.

Duid hierboven aan hoeveel personen u inschrijft - Indiquez ci-dessus le nombre de personnes que vous inscrivez

Ci-dessus vous pouvez indiquer le titre, prénom et nom des autres personnes que vous inscrivez (pour les badges). Vul hierboven aanspreektitel, voornaam en naam in van de andere personen die u inschrijft (voor het opmaken van de badges voor de deelnemers).
De persoonlijke gegevens in dit formulier zullen enkel gebruikt worden voor communicatie in verband met activiteiten van de Universitaire Stichting. U kunt vragen de gegevens te verwijderen door een mail te zenden aan fu.us@universityfoundation.be. Les données personnelles sur le formulaire ne seront utilisées que pour la communication concernant les activités de la Fondation Universitaire. Vous pouvez demander d'écarter vos données par un courriel à fu.us@universityfoundation.be.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
2 + 5 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.