Besturen in tijden van pandemie: De Spaanse Griep (1918-20)

Datum: 
dinsdag, 20 april, 2021 - 13:00

In opvolging van het webinar van 11 maart 2021 over de pest in Doornik in de 14e eeuw en de ermee gepaard gaande overheidsmaatregelen, organiseerde de Universitaire Stichting een webinar over een meer recente pandemie “de Spaanse Griep” in 1918-1920. Over deze pandemie hebben velen van ons horen spreken door onze ouders of grootouders, maar we hebben nu maar, door de corona-pandemie, een duidelijk gevoel gekregen wat een dergelijke pandemie voor de gemeenschap betekent.
De Spaanse Griep heeft voor de Universitaire Stichting een bijzondere betekenis, daar de Universitaire Stichting ontstaan is ten tijde van de pandemie. Inderdaad, de Universitaire Stichting is formeel opgericht in 1920 en heeft haar activiteiten aangevat in 1921. Ze herdenkt dus haar 100-jarig bestaan in volle lockdown periode.
Het webinar over de “Spaanse Griep” werd georganiseerd op dinsdag 20 april 2021 van 13 u. tot 14.30 u. De inleidingen werden gegeven door de professoren Isabelle Devos (UGent) en Sophie Vanwambeke (UCLouvain). De lezingen werden alternerend gehouden in het N en het F.

Voor de ppt-presentatie, klik hier.

Voor de video-opname van de uiteenzettingen, klik hier.

Inhoud

De Spaanse Griep trof bijna de hele wereld tijdens de jaren 1918-1919 in drie opeenvolgende golven. Hoewel het einde van de Eerste Wereldoorlog voor een unieke pandemie zorgde, levert de ontwikkeling ervan een beter inzicht in de specifieke uitdagingen die gepaard gaan met het bestrijden en indijken van besmettelijke ziekten in dynamische en hyper-verbonden samenlevingen zoals de onze. In deze lezing brengen we een beknopt overzicht van onze kennis van de Spaanse griep. We bespreken de kenmerken van de pandemie op mondiaal, nationaal en lokaal vlak, gaande van de epidemiologie (ruimtelijke verspreiding) tot de demografie (aantal slachtoffers en profiel) en het bestuur (maatregelen). 

De sprekers

Isabelle Devos is historica en demograaf. Zij is als hoogleraar verbonden aan de Vakgroep Geschiedenis en coördinator van het Quetelet Centrum voor Kwantitatief Historisch Onderzoek van de Universiteit Gent. In haar onderzoek richt ze zich op sociaaleconomische thema’s van de vroegmoderne tijd en de lange negentiende eeuw, met een bijzondere focus op demografie, gezondheid en levensstandaard. Zie https://research.flw.ugent.be/nl/isabelle.devos

Sophie Vanwambeke est géographe de la santé. Elle est professeure au sein de l’Ecole de Géographie et du Centre de Recherche Georges Lemaître pour la Terre et le climat à l’UCLouvain. Sa recherche porte sur la géographie des maladies infectieuses comme manifestation des interactions spatiales entre les sociétés humaines et leur environnement. https://www.elic.ucl.ac.be/modx/index.php?id=108