Club Activiteiten

De Universitaire Stichting biedt elk jaar een ruim aanbod van kwaliteitsvolle activiteiten aan de Club-leden aan.
Voor meer informatie klik op de foto of de titel.

 - (donderdag, 5 december, 2024 - 14:00)

In het Ethisch Forum 2024 van de Universitaire Stichting wordt een gedachtenwisseling gehouden over de criteria voor het aanwerven en bevorderen van het academische personeel aan de universiteiten, met als titel

TOWARDS A REVOLUTION IN THE ASSESSMENT OF ACADEMICS ? 

Het Ethisch Forum 2024 gaat door op donderdag 5 december 2024 van 14 tot 18 u. in de Universitaire Stichting.
Voor meer informatie wordt verwezen naar de website van het Ethisch Forum.

 

 - (donderdag, 26 september, 2024 - 18:00)

Debat met voorstelling van het nieuw boek van Els Witte "Natievorming in België. Twee eeuwen historische representaties rond 1830". Dit is een boek dat tweehonderd jaar bestaan van België reeds moet inluiden.

Programma

Professor dr. Karel Velle, voormalig Algemeen Rijksarchivaris en vaste secretaris van de Academie leidt het boek in.
Daarna vat Professor dr. Els Witte de belangrijkste onderzoeksvragen en conclusies van het boek kort samen (alternerend N/F).
Vervolgens is er ruimte voor een interessant en levendig debat waarin de auteur geconfronteerd wordt met twee disputanten: professor Herman Van Goethem, ererector van de Universiteit Antwerpen en professor Sébastien Dubois, operationeel directeur voor de rijksarchieven in Wallonië.
Q and A vanuit het publiek.

Het debat wordt gevolgd door een hapje en een drankje.

Gelegenheid tot aankoop van het boek aan vriendenprijs en signeersessie.

Deelname: 25€ p.p.  Inschrijvingsformulier.

Els Witte (1941) is ererector en emeritus hoogleraar van de VUB. Zij publiceerde het standaardwerk Politieke geschiedenis van België – van 1830 tot heden, en een aantal diepgravende meer gespecialiseerde werken zoals De geschiedenis van België na 1945; Het verloren koninkrijk – het harde verzet van de Belgische orangisten tegen de revolutie (1828-1850) en Belgische republikeinen – radicalen tussen twee revoluties (1830-1850). Haar werken werden ook in het Frans uitgegeven.

 - (dinsdag, 2 juli, 2024 - 10:00)

Op 14 oktober 2024 organiseert de Universitaire Stichting een bezoek aan het Von Karman Institute for Fluid Dynamics,  een wereldvermaard onafhankelijk onderzoeks- en educatiecentrum gespecialiseerd in stromingsdynamika (“Fluid Dynamics”). Traditioneel heeft VKI onderzoek in de domeinen van lucht- en ruimtevaart (hoge snelheidsstromingen), omgevings- en industriële stromingen (lage snelheidsstromingen), en turbomachines en propulsie (rotatieve stromingen). De laatste 3 jaar heeft VKI al sterk ingezet om de competenties uit deze domeinen te valoriseren naar het nieuwe domein van energietransitie.

Programma

  • 13:30-13:45 – welkom en koffie
  • 13:45: voorstelling van activiteiten VKI – Peter Grognard, Afgevaardigd Bestuurder
  • 14:30 – 16:00: bezoek aan VKI laboratoria – VKI Faculty
  • 16:00-17:00 – receptie aangeboden door VKI

Copyright afbeelding: von Karman Institute for Fluid Dynamics.

Inschrijvingsformulier.

Informatie over het bereiken van de instelling.

Informatie over het Instituut.

Het von Karman Institute for Fluid Dynamics (VKI), gevestigd in Sint-Genesius-Rode, is een wereldvermaard onafhankelijk onderzoeks- en educatiecentrum gespecialiseerd in stromingsdynamika (“Fluid Dynamics”). Traditioneel heeft VKI onderzoek in de domeinen van lucht- en ruimtevaart (hoge snelheidsstromingen), omgevings- en industriële stromingen (lage snelheidsstromingen), en turbomachines en propulsie (rotatieve stromingen).

De laatste 3 jaar heeft VKI al sterk ingezet om de competenties uit deze domeinen te valorizeren naar het nieuwe domein van energietransitie. Deze valorizatie gebeurde in sterke mate in nieuwe samenwerkingsverbanden met Vlaamse partners, zowel uit de academische als uit de industriële wereld, o.a. door actieve participatie in de Vlaamse speerpuntclusterwerking, bijv. via de Blauwe Cluster voor de mariene en maritieme economie en via Catalisti voor de duurzame chemie, maar ook door deelname in de werking van andere clusters zoals Waterstofnet.

Sinds zijn ontstaan in 1956 is VKI uitgegroeid tot een sterke speler in experimenteel onderzoek in stromingsleer, waarvoor het onderzoeksinfrastructuur met een 50-tal windtunnels en aanverwante installaties heeft uitgebouwd. De resultaten van het experimentele onderzoek zijn de bron van validatie-data voor numerieke modelering van complexe fenomenen van stromingsleer.

Het VKI zet vandaag, meer dan ooit tevoren, in op het bestuderen van complexe stromingsdynamica. Het Instituut is een van de weinige plaatsen in de wereld waar niet alleen computersimulaties, maar ook doorgedreven experimenteel onderzoek wordt verricht.

Naast het verder uitbouwen van de unieke, traditionele competenties en know-how van VKI in hypersone vloeistofdynamica, zet het Instituut de komende jaren in op een aantal strategische onderzoeksdomeinen, voornamelijk:

•                     de studie en het ontwerp, in opdracht van en samen met de industriële partners, van een nieuwe generatie zeer stille en zuinige, C02-arme of zelf CO2-vrije vliegtuigmotoren, die ook op waterstof zullen werken;

•                     inspelend op de groei van de commerciële ruimtevaart, het ontwerp van kleine satellieten, die kunnen terugkeren naar de Aarde;

•                     de doorgedreven en versnelde omslag naar een CO2-neutrale energieproductie, door onderzoeksactiviteiten rond waterstof en windenergieproductie;

•                     de doorgedreven decarbonizatie van de chemische industrie, onder andere door de vele decennia aan kennis rond turbomachines in de chemische sector aan te wenden; en

•                     studie van vloeibare metalen voor complexe industriële toepassingen

Meer informatie over het Instituut.

 - (woensdag, 26 juni, 2024 - 18:00)

Woensdag 26 juni 2024 (ipv Woensdag 5 juni) om 18 u: In dit feestelijk Ensor-jaar laten we graag een Ensorkenner aan het woord. Dr. Herwig Todts, senior curator in het KMSKAntwerpen, onderhield de leden en genodigden oover "Verrukkelijke turbulentie: nieuwe perspectieven op de kunst van James Ensor". De causerie (N/F) werdingeleid en geanimeerd door Prof. Francisca Vandepitte, Conservator Moderne kunst KMSKB, deeltijds docent aan de VUB.

Na de causerie volgde een hapje en een drankje.

De Causerie

Wanneer we het over Ensor hebben, dan gaat het bijna altijd over “de getormenteerde, rebelse, excentrieke eenzaat achter het masker”. Die biografische obsessie is niet factcheckproof en verhindert bovendien een goed begrip van zijn kunst. Ensor was om te beginnen parttime kunstenaar die bovendien hoofdzakelijk op verplaatsing in Brussel speelde. Doelbewust, nagenoeg projectmatig, realiseerde hij een uiterst gevarieerde oeuvre. Ensor was veel meer dan “le peintre des masques”. Maar we mogen zijn multimediale uitstappen als musicus, schrijver en “literair performer” ook niet uit het oog verliezen. Een grondige analyse van Ensors geschriften, brieven en teksten, nieuw stilistisch en materiaal-technisch onderzoek, laten ons toe om Ensors vernieuwende, af en toe baanbrekende zoektocht naar “verrukkelijk turbulente” beelden beter te begrijpen. 

De spreker

Herwig Todts (1958) studeerde kunstgeschiedenis bij de Ensorkenner Marcel De Maeyer aan de universiteit Gent en promoveerde tot doctor in de kunstwetenschappen op een proefschrift getiteld “James Ensor occasioneel modernist. Ensors maatschappelijke en artistieke opvattingen en de interpretatie van zijn kunst.” Hij Is senior curator in het KMSKantwerpen. Hij publiceerde en organiseerde tentoonstellingen in binnen- en buitenland over beeldende kunsten in de 19de en 20ste eeuw, het Naturalisme in Europa, Henri De Braekeleer, James Ensor, Rik Wouters, Maurice Gilliams. Hij was Gastdocent kunsthistorisch onderzoek Universiteit Utrecht Geesteswetenschappen en leidt het Ensor Research Project van KMSKA in samenwerking met Universiteit Antwerpen (Axis).

 

 - (zaterdag, 23 september, 2023 - 20:00 tot maandag, 23 juni, 2025 - 20:00)

De Universitaire Stichting biedt u een selectie van 20 hoogwaardige concerten, tegen een voordelig ledentarief met mooie korting. We hebben 20 concerten uitgekozen, de meeste internationaal. Voor bepaalde concerten hanteert BOZAR echter een ander zaalplan met minder goede plaatsen in cat. 2, vandaar onze keuze voor 1e cat. met ongeveer 20% korting. Zitplaatsen zijn voornamelijk op het 1e frontbalkon, corbeille of zetels. Om zeker te zijn van goede plaatsen hebben wij reeds een optie genomen op een aantal plaatsen. Zodra de inschrijving is gesloten, worden de niet-verkochte tickets teruggegeven. Inschrijven en betalen voor 5/09/2024. First come, first served. Betalen op rek. BE21 2100 7148 4103 (BNP PARIBAS-FORTIS) . Enkel de betaling geldt als inschrijving. De eerst betaalde plaatsen hebben voorrang!
Door deze link te klikken verkrijgt u het programma van de door ons geselecteerde concerten. 
Inschrijvingsformulier.