De steden als wereldconsumenten: een ruimtelijke ordening op afstand

In het kader van de reeks  "World of Cities", in samenwerking met de Fondation Pierre Laconte, wordt in het tweede semester 2016 het hoofdthema "De kwaliteit van het stedelijk en landelijk leefmilieu in een veranderende planeet " behandeld.

Een tweede lunch-debat, gewijd aan het onderwerp "De steden als wereldconsumenten: een ruimtelijke ordening op afstand", werd ingeleid door Prof. Eric LAMBIN

Dit debat ging door op donderdag 24 november 2016 om 12.30 u. 

Eric Lambin (Francqui-Prijs 2009) is Professor, Earth and Life Institute, Université Catholique de Louvain, en eveneens verbonden met de School of Earth, Energy & Environmental Sciences van Stanford University.

Het onderwerp kan als volgt gesitueerd worden : "De wereldbevolking verschuift vandaag een groot deel van haar ecologische voetafdruk naar verafgelegen streken, als gevolg van de economische globalisering en de ondersteuning van het wereldwijd vervoer van mensen en goederen. Dit draagt bij tot de tropische ontbossing, tot de uitputting van de niet-hernieuwbare voorraden en tot allerlei milieu-effecten, onder andere een versnelling van de klimaatverandering. Door een onvoldoende doeltreffend openbaar bestuur komen andere niet-gouvernementele  bestuursvormen in de  plaats, in het bijzonder internationale akkoorden bereikt onder druk van de consumenten. Een nieuwe vorm van milieubestuur op wereldniveau ontstaat, bestaande uit partnerships tussen de burgers, de multinationale bedrijven en de consumentenverenigingen. Op welke wijze kan men deze akkoorden optimaliseren?"
Concrete voorbeelden ondersteunen en illustreren de discussie.