A FEVERISH ERA IN JAPANESE ART

Geleid bezoek aan de tentoonstelling in Bozar (N/F), gevolgd door het Sint-Niklaasdiner in de Universitaire Stichting.

A FEVERISH ERA IN JAPANESE ART, EXPRESSIONISM IN THE 50’s AND 60’s

In de turbulente jaren na de Tweede Wereldoorlog trok Japan een bonte veelheid aan invloedrijke kunstenaars aan. Sommige van hun revolutionaire experimenten en performances oefenden een sterke invloed uit op artistieke bewegingen in de westerse underground scene van de jaren ’60 en ’70. BOZAR toont een greep uit deze artistieke bewegingen waaronder het Japanse avant-gardecollectief Gutaï. De tentoonstelling maakt deel uit van het culturele programma waarmee Japan en België hun 150-jarige diplomatieke vriendschap vieren.

http://www.bozar.be/nl/activities/111529-a-feverish-era-in-japanese-art