Lunch-debat «DE STAD, HET CULTURELE MODEL VAN EUROPA»

Eerste lunch-debat in het kader van de cyclus internationale lunch-debatten die de Universitaire Stichting organiseert, samen met de "Foundation for the Urban Environment Pierre Laconte", over het thema “A World of Cities”, bestemd voor de leden van de US en een breder publiek (bevriende kringen en verenigingen, faculteiten en persoonlijkheden uit de economische, sociale en culturele wereld). 

In dit eerste lunch-debat werd het woord gegeven aan aan twee sprekers die elk op hun manier een culturele aanpak van Europa voorstellen In tijden van scepticisme over het Europa van naties en regeringen: 

Bernard COULIE (Ererector van de UCL), expert in de pan-Europese cultuur en vooral van de Byzantijnse wereld, spreekt over de Europese smeltkroes, waar de steden een belangrijke uiting van zijn. Hij onderzoekt de Griekse oorsprong van de steden, de Romeinse versterkte kampen, die daarna open werden voor het omliggende platteland. Dit model maakte in de Middeleeuwen plaats voor de versterkte stad, verantwoordelijk voor haar eigen veiligheid, en daarna opnieuw voor de open stad. Dit “Europees model” wordt vooral gekenmerkt door centralisering, de continuïteit in het stedelijk weefsel, de vermenging van functies, de culturele identiteit en de stedelijke biodiversiteit. In tegenstelling tot dit model is er de islamitische stad, bestaande uit een netwerk van straten die gesloten eenheden (kashba’s, riads) verbindt of de stad bestaande uit afzonderlijke functies en "machines voor het leven", zoals bepleit door Le Corbusier.

Domenico ROSSETTI di VALDALBERO (leidend ambtenaar bij de Europese Commissie), directe afstammeling van de grote stedenbouwkundige uit de Renaissance Biagio Rossetti (planning en ontwikkeling van Ferrara, een van de eerste moderne steden), zal spreken over een Europees model van de stedelijke ontwikkeling. Hij zal de Europese stad en haar lage energieverbruik situeren in vergelijking met steden in andere werelddelen. Europese steden waren de symbolische ankerplaatsen voor verdragen en handvesten, beleid en instellingen. Er zijn ook zo'n 60 steden met een "Europese toets". Brussel in het bijzonder wordt gekenmerkt door het zoeken naar een evenwicht tussen de koninklijke, burgerlijke en religieuze functies. De Europese stad van morgen zal een weerspiegeling zijn van Europa, gekenmerkt door de sociaal­economische uitdagingen (vergrijzing, migratie, werkloosheid) en zijn sterke punten in welzijn, cultuur en milieu. Als de Europese stad in staat is om zijn verleden te benutten, terwijl ze voor de rest open blijft voor de wereld en de toekomst, zal het zijn plaats hebben op het podium van de postmoderne steden.