Voorbije activiteiten

De Universitaire Stichting organiseert tal van activiteiten voor de leden van de Club. In deze rubriek wordt een kort verslag gegeven van enkele voorbije activiteiten.

 - (20 apr 2016)

In samenwerking met de Koninklijke Belgische Marine Academie, organiseerde de Universitaire Stichting een avondvoordracht:

Shifting alliances in the broader Middle East : what impact on maritime security in the Middle East and North Africa ?

gevolgd door een discussie en een receptie.

Pierre Razoux est directeur du domaine "Sécurités régionales comparées", à l'Institut de Recherche Stratégique de l’Ecole Militaire (Paris).

Haut fonctionnaire habilité à diriger des recherches, Pierre RAZOUX dirige le pôle « Sécurités régionales comparées» à l’Institut de Recherche Stratégique de l’École Militaire (IRSEM), après avoir dirigé le programme « Afrique du Nord / Moyen-Orient » au Collège de Défense de l’OTAN, à Rome.

Auparavant, il a été chargé de mission à la Délégation aux Affaires Stratégiques du Ministère de la Défense et a servi trois ans au sein du Ministère de la Défense britannique, à Londres, dans le cadre d'un échange entre la France et le Royaume-Uni. Praticien des relations internationales et expert des questions de défense, il a accompli de très nombreuses missions à l'étranger, notamment en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et dans le Caucase.

Spécialiste reconnu du Proche et du Moyen-Orient, il a publié 7 ouvrages de référence et plus d’une centaine d’articles (derniers titres parus : Histoire de la Géorgie – La clé du Caucase, Perrin, 2009 et Tsahal, nouvelle histoire de l’armée israélienne, Perrin, 2008), ce qui lui donne l’occasion d’être régulièrement interviewé par les médias (journaux, radios, télévisions). Il s’apprête à publier un ouvrage sur La guerre Iran-Irak.  

Chercheur associé à de nombreux think tanks internationaux, il donne régulièrement des conférences en Europe, en Amérique du Nord, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. 

Summary of the lecture

The Red Sea and the Mediterranean – and so the Middle East and North Africa – remain a vital, strategic and coveted axis of communication for European economies (especially with growing maritime commercial exchanges between Europe and Asia). Jihadist movements are looking today to threaten Western interests in these two maritime areas. More than that, the discovery and exploitation of large offshore natural gas reserves in the Eastern Mediterranean increase the strategic importance of this maritime axis of communication. As a consequence, it is crucial to understand the main stream of forces, the strategies of the main actors (global and regional), the new balance of power and the location of key shock points to decipher the current events in that large area.

Main questionsdiscussed during the lecture:

 What are the players’ strategies?

 What about the Saudi-Iranian rivalry?

 Where drawing the NATO & EU Southern Flank borders?

 Where drawing the containment lines against Jihadism?

 On which countries relying on?

 What are the consequences of the fight against ISIS?

 And at the bottom line, what implies the fight against ISIS for borders in that region?

 - (13 apr 2016)

In het kader van het initiatief " World of Cities" werd op 13 april 2016 een studiedag georganiseerd bestaande uit:

  • een geleid bezoek aan inrichtings- en mobiliteitsprojecten in de Brusselse Metropool,

  • een lunch-debat "Ruimtelijke ordening en internationale toegankelijkheid van Brussel",

  • een colloquium rond sommige van de projecten die aangehaald werden in de drie lunch-debatten en in het boek dat in Franstalige en Nederlandstalige versies werd gepubliceerd (P. Laconte en C. van den Hove, Stichting voor stedelijk leefmilieu: "Het spoor, de sleutel van de mobiliteit in Brussel", april 2016. http://www.ffue.org/2014/11/le-rail-cle-de-la-mobilite-a-bruxelles ) en betrekking heeft op de lopende NMBS- en MIVB-projecten.

Programma van de studiedag van 13 april 2016:

09u15-12u00: Geleid bezoek (in het Frans en het Nederlands) aan de inrichtings- en mobiliteitsprojecten per autobus (Vertrek aan de Egmontstraat, 11) : Bezoek aan sites van grote commerciële projecten, gemengde tewerkstellings-woonprojecten en projecten rond metrolijnen, onder leiding van H. DUCHATEAU (ULB) en de auteurs van het bovengenoemd boek, ter voorbereiding van het colloquium van de namiddag.

12u30: Lunch-debat "Ruimtelijke ordening en internationale toegankelijkheid van Brussel", ingeleid door Frederic DOBRUSZKES, Directeur van het Interuniversitair Studiecentrum voor Mobiliteit - ULB. De spreker zal een kritische kijk werpen op de coördinatie tussen toegankelijkheid (hogesnelheidstrein en vliegtuig) en ruimtelijke ordening van de stad. Dat betekent onder andere het verzorgen van een goede verbinding tussen de wijken met internationale activiteiten en het Zuidstation, waarvan de internationale ontwikkeling een mislukking bleek.

Hij zal de nieuwe verbinding Schuman-luchthaven plaatsen in het kader van de concurrentie tussen de luchthavens en de verschillende transportoperatoren. Hij zal proberen de impact in te schatten van de internationale toegankelijkheid van Brussel op haar economische ontwikkeling (F)

14u15-16u15: Colloquium "Inrichting van het grondgebied en mobiliteit: het geval van de Brusselse metropool", dat bestaat uit vijf kritische uiteenzettingen (F), gevolgd door vragen en antwoorden en door een algemeen debat (F & N):

14u15: E. DE KEULENEER (verwelkoming)

14u30: B. CLERBAUX, ACP (Evaluatiemethodologie van de gevolgen van openbare projecten)

14u50: H. DETANDT, auteur van spoorwegprojecten voor de NMBS (vooruitzichten voor de Brusselse spoorwegas)

15u10: H. DUCHATEAU, ULB (De huidige verkeersituatie en prognose rond verkeersstromen)

15u30: Y. ROUYET, ADT (twee inrichtingsprojecten en hun toegangen: Tour en Taxis, Cité des médias)

15u50: P. LACONTE (moderator van het debat en synthese). 

De presentaties van Clerbaux, Detandt en Dobruszkes kunnen gedownload worden door hierboven op de naam te klikken.

 - (18 mrt 2016)

Naar aanleiding van de vijfhonderdste verjaardag van de eerste druk van Thomas More’s “UTOPIA” organiseerde de Club van de Universitaire Stichting op 18 maart 2016 een lunch-debat met als titel "Is er nood aan een EUROPESE UTOPIE?". Het debat werd ingeleid door Prof. Phillippe Van Parijs. De kerntoespraak werd gehouden door de heer Herman Van Rompuy, gewezen voorzitter van de Europese raad. Het debat werd voorgezeten door Prof. Eric De Keuleneer, gedelegeerd bestuurder van de Universitaire Stichting.

 - (11 mrt 2016)

Het debat kadert in het initiatief "A World of Cities" georganiseerd in samenwerking tussen de Universitaire Stichting en de Stichting voor Stedelijk Leefmilieu Pierre Laconte. Dit debat ging door op 11 maart 2016 en werd ngeleid door Bart Wallays, directeur bij UNIZO, en door Georges Wanet, Prof. Solvay Brussels School (in het Nederlands en het Frans). Klik op de naam van de spreker om de presentatie te downloaden.

De vermenigvuldiging van het aantal grote commerciële ruimten in de stadsrand die vooral gericht zijn op de auto (bijv. Uplace), zal een steeds grotere impact hebben zowel op de steden als op het platteland. In contrast hiermee staan nieuwe commerciële diensten die worden ontwikkeld in het licht van de technische vooruitgang, met name op het vlak van distributie, levering en betaling van aankopen. Georges Wanet sprak over de evoluties van de mobiliteit die voorzien kunnen worden. Bart Wallays besprak de middelen om de leefbaarheid van de steden te handhaven in het licht van de opkomst van grote ruimten in de stadsrand.

 - (25 feb 2016)

Naar aanleiding van de huidige migratiegolf en vluchtelingenproblematiek, organiseerde de Club van de Universitaire Stichting op donderdag 25 februari 2016 om 12u30 een lunch-debat "Migratie en tewerkstelling” met mevrouw Marcia De Wachter, directeur bij de Nationale Bank van België, en prof. Andrea REA, Université Libre de Bruxelles.

Klik voor de presentaties van Mevr. Marcia De Wachter op presentatie 1presentatie 2.

Klik hier voor de samenvatting en de tekst in pdf van het besproken boek van Prof. Rea.

 - (03 feb 2016)

Op woensdag 3 februari 2016 om 12.30 u organiseerde de Club van de Universitaire Stichting een lunch-debat met Prof. Mark Eyskens, Minister van Staat, over "Transhumanisme", een gedachtenwisseling rond zijn nieuw boek  "Veelal. Een theorie van alles".  Commentaar door Prof. Frans Cerulus, emeritus gewoon hoogleraar van KULeuven en professeur honoraire de l’UCL. Moderator van de discussie Ambassadeur Johan Swinnen, voorzitter VIRA.

In samenwerking met VIRA.

 - (01 feb 2016)

Lunch-debat over « Regards croisés sur l’Iran d’aujourd’hui », ingeleid door de heer Vincent Eiffling, chercheur en relations internationales à l’UCLouvain, en gecommentarieerd door Prof. Bernard Coulierecteur honoraire de l’UCL.

 - (28 jan 2016)

De leden van de Club van de Universitaire Stichting werden hartelijk uitgenodigd op de Nieuwjaarsreceptie met een causerie door Prof. em. Els Witte, ererector van de VUB, over “De Belgische orangisten en hun strijd tegen de revolutie van 1830” naar aanleiding van de publicatie van haar boek “Het verloren koninkrijk” en naar aanleiding van de 200e verjaardag van de stichting van het Verenigd Koninkrijk van de Nederlanden (1815-1830). Commentator en moderator: de heer Jacques DE DECKER, Secrétaire perpétuel à l'Académie Royale de langue et de littérature françaises de Belgique.

 - (21 jan 2016)

Lunch-debat met de heren PIERRE DEFRAIGNE en RIK DAEMS (vervangen door Tim VANDENPUT)  over : EEN TRANS-ATLANTISCH VRIJHANDELS- EN  INVESTERINGSVERDRAG : VOORUITGANG OF RISICO ? naar aanleiding van het TRANSATLANTIC TRADE AND INVESTMENT PARTNERSHIP  (TTIP). Moderator: Prof. Jacques BOURGEOIS, Europacollege, Brugge.

In 2013 gaven de 28 EU-regeringen, bewust van de uitdagingen van de globalisering,  de Europese Commissie opdracht een vrijhandelsverdrag met de VS te onderhandelen.

Op die onderhandelingen kwam vanuit verschillende geledingen van de Europese samenleving als vanuit het Europees Parlement almaar grotere kritiek omdat het vrijhandelsverdrag de Europese milieunormen zou verlagen of een democratisch probleem zou creëren ivm de procedures over investeerder-staatsarbitrage (investor-state dispute settlement).

Zal het beoogde EU-USA vrijhandelsverdrag vooruitgang en welvaart creëren of houdt het voor Europa serieuze risico’s in ?

Monsieur Pierre Defraigne : économiste,  fonctionnaire européen de 1970 à 2005 : DG adjoint à la DG Commerce, Directeur de Cabinet de Pascal Lamy (1999-2002) et d’Etienne Davignon (1977-1983). Il a été Directeur de la branche bruxelloise de l’Institut français des relations internationales (IFRI). Il est actuellement Directeur du Centre Madariaga - Collège d’Europe. Il a enseigné à l'UCL et enseigne maintenant au Collège d'Europe et à Science-Po, Paris. 

De heer Rik Daems, handelsingenieur (VUB – Solvay Business School), is momenteel lid van het Vlaams Parlement en deelstaatsenator. Onder de regering Verhofstadt I  (1999 – 2003) was hij Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Paricipaties. Later zou hij ook belast worden met Middenstand. Van 2003 tot 2010 was hij lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en van 2010 tot 2014 senator.

 - (19 jan 2016)

Daar de Munt voor een groot deel van het seizoen 2015-2016 gesloten is voor renovatiewerken, hebben wij een optie genomen op plaatsen voor de opera La Bohème (Giacomo PUCCINI) in de Opera van Gent, Schouwburgstraat 3 – 9000 Gent (Ondergrondse parking “De Kouter”).

Voor meer informatie over deze opera zie de website-van de Opera Vlaanderen.

Pagina's